سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۱۹۹۷۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۶۹-۰۶۵-۰۴۸/۷/۹۵ : تکمیل احداث باند دوم بم - زاهدا - میرجغاوه (ساماندهی داخل روستای ضیاء آباد ، اصلاح روکش آسفالت داخل رستم آباد باند برگشت بم با برآورد ۲۴.۸۹۴.۷۸۹.۸۹۱ ریال و تضمین ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۷۰/۷/۹۵ - رفع نقاط حادثه خیز محور زرند - ده چنار (تکمیل و آسفالت محور ده چنار) با برآورد ۶.۵۱۲.۴۵۹.۳۱۱ ریال ضمانت ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : از آخرین م هلت دریافت اسناد به مدت ۱۰ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید صدوقی روبه روی سه راه فارابی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن