مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور در پلهای عابر شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۷۲-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۱۲۶۷۰۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و نصب ۴ دستگاه آسانسور در پلهای عابر پیاده ۱- مقابل بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ۲- مقابل بیمارستان آیت ا... موسوی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بنام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال بصورت واریز وجه نقد به شماره حساب ۵-۴۳۰۲۲۲۲۱۱۱۱-۲۲۱۰ نزد بانک انصار در وجه شهرداری زنجان و یا ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما و یا اسناد خزانه و یا انواع اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناسی رسمی آن و یا ضمانتنامه بانکی صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان - خ خرمشهر - بلوار آزادی - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان - خ خرمشهر - بلوار آزادی - شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن