سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر کنگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۵۶۵۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از عملیات خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر تامین نیروی انسانی بصورت مناقصه
شرایط : گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۲۲.۴۵۹.۹۳۸ به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۸۰۹۰۰۸ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۶۴۴۲۳۳۴۳۴-۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن