سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرودگاه های استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۵۶۰۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی به مدت هفت روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساری فرودگاه بین املللی دشت ناز دفتر حقوقی وقراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۳۳۷۲۴۱۰۱-۳ تلفن ۰۱۱۳۳۷۲۲۴۰۴ فکس
- ایمیل http://www.airport.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن