سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۵۶۴۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه مرکز بهداشتی درمانیشماره ۱ آبدانان با برآورد ۶.۶۴۷.۹۸۵.۲۲۵ و تضمین ۳۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۳ آبدانان با برآورد ۶.۶۴۷.۹۸۵.۲۲۵ ریال و تضمین ۳۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای کلان ایوان با برآورد ۶.۵۲۴.۳۶۸.۳۵۵ ریال و تضمین ۳۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۱ ایوان با برآورد ۶.۲۳۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشتی درمانی شهری خوران ایوان با برآورد ۶.۲۳۲.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشتی درمانی شهری کوی طالقانی دره شهر با برآورد ۶.۵۳۵.۵۰۹.۵۴۳ ریال و تضمین ۳۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشتی درمانی شهری مویری دره شهر با برآورد ۶.۵۳۵.۵۰۹.۵۴۳ ریال و تضمین ۳۲۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای عباس آباد درهشهر با برآورد ۶.۸۳۰.۳۴۲.۸۲۸ ریال و تضمین ۳۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای دشت آباد درهشهر با برآورد ۶.۸۳۰.۳۴۲.۸۲۸ ریال و تضمین ۳۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشتی درمانی دشت عباس دهلران با برآورد ۷.۰۶۵.۳۳۷.۲۱۳ ریال و تضمین ۳۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای حمزه دهلران با برآورد ۷.۰۶۵.۳۳۷.۲۱۳ ریال و تضمین ۳۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای تم تم آب دهلران با برآورد ۷.۰۶۵.۳۳۷.۲۳۱ ریال و تضمین ۳۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۱ دهلران با برآورد ۶.۷۶۰.۴۶۰.۹۰۹ریال و تضمین ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ دهلران با برآورد ۶.۷۶۰.۴۶۰.۹۰۹ریال و تضمین ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای صید نظری چرداول با برآورد ۶.۷۱۲.۸۴۵.۶۳۷ ریال و تضمین ۳۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای ظهیری سیروان با برآورد ۶.۷۱۲.۸۴۵.۶۳۷ ریال و تضمین ۳۳۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۳ ایلام با برآورد ۶.۲۲۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۴ ایلام با برآورد ۶.۲۲۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال--- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۷ ایلام با برآورد ۶.۲۳۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۱۱ ایلام با برآورد ۶.۲۳۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درانی شهری چالسرا ایلام با برآورد ۶.۲۳۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی شهری مهرآباد ایلام با برآورد ۶.۲۳۳.۸۴۲.۰۴۱ ریال و تضمین ۳۱۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- مرکز بهداشتی درمانی روستای مهر ملکشاهی با برآورد ۶.۸۳۰.۳۴۲.۸۲۸ ریال و تضمین ۳۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از نشر آگهی به مدت ۷ روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز کاری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره حراست دانشگاه
۰۸۴۱۳۳۳۴۴۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن