سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۸۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات نیرو برقرسانی شبکه های توزیع نیروی برق در منطقه برق خیام و جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار در منطقه برق هفت تیر خود : خیام ۹۵۰۷۱۰۵۲۲ با برآورد ۴.۰۶۴.۱۶۵.۶۵۰ ریال و تضمین ۳۰۴ میلیون ریال --- خیام ۹۵۰۷۱۰۵۲۴ با برآورد ۴.۰۴۱۳۲۰.۰۹۰ ریال و تضمین ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- هفت تیر با شماره ۹۵۱۱۱۰۵۳۶ با برآورد ۳.۵۰۰.۲۳۴.۸۳۱ ریال و تضمین ۲۷۶ میلیون ریال ---- هفت تیر شماره : ۹۵۱۱۱۰۵۳۷ با برآورد ۳.۷۶۹.۱۸۴.۸۸۶ ریال و تضمین ۲۸۹ میلیون ریال
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ریال / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه حساب جاری شماره ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰ و ۱۱ و ۱۴و ۱۵
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران - خ امام خمینی - روبروی ترمینال شهید فیاض بخش - اداره دبیرخانه منطقه برق خیام و تهران - خ خاوران روبروی ترمینال خاوران - اداره دبیرخانه منطقه برق هفت تیر
- تلفن - فکس
- ایمیل http://moamelan.tbtb.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن