سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان اردبیل

شماره آگهی ۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۸۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه یک اردبیل سری اول با برآورد ۲.۳۶۲.۹۳۴.۱۹۸ ریال و تضمین ۱۱۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال -- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه یک اردبیل سری دوم با برآورد ۲.۴۲۵.۷۹۲.۵۴۰ ریال و تضمین ۱۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال -- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه یک ادبیل سری سوم با برآورد ۲.۳۸۱.۸۳۵.۵۳۷ ریال و تضمین ۱۱۹.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه یک اردبیل سی چهارم با برآورد ۲.۲۱۲.۰۹۵.۶۸۹ ریال و تضمین ۱۱۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه یک اردبیل سری پنجم با برآورد ۲.۳۱۲.۷۲۳.۱۵۲ ریال و تضمین ۱۱۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس ناحیه دو اردبیل سری اول با برآورد ۱.۶۰۷.۳۴۷.۱۳۳ ریال و تضمین ۸۰.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس مناطق هیر و ناحیه دو اردبیل سری سوم با برآورد ۱.۶۶۲.۳۴۹.۳۷۳ ریال و تضمین ۸۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه منطقه انگوت با برآورد ۱.۲۲۹.۸۶۷.۷۹۵ ریال و تضمین ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه بیله سوار با برآورد ۱.۴۶۳.۸۸۲.۶۷۴ ریال و تضمین ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری اول با برآورد ۱.۲۴۲.۹۰۶.۰۳۶ ریال و تضمین ۶۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه پارس آباد سری دوم با برآورد ۱.۳۶۵.۱۴۶.۳۱۵ ریال و تضمین ۶۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه کوثر با برآورد ۲.۱۷۴.۱۷۵.۴۴۲ ریال و تضمین ۱۰۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه گرمی با برآورد ۲.۱۱۴.۳۳۱.۲۶۴ ریال و تضمین ۱۰۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس مناطق رضی و لاهود با برآورد ۲.۴۴۴.۹۴۹.۸۳۷ ریال و تضمین ۱۲۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری اول با برآورد ۲.۳۲۵.۴۱۵.۴۷۴ ریال و تضمین ۱۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس منطقه مشگین شهر سری دوم با برآورد ۱.۴۱۳.۸۵۹.۵۱۹ ریال و تضمین ۷۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : تایید صلاحیت شده رشته تاسیسات و تجیزات توسط سازمان برنامه و بودجه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت واریز نقدی به شماره حساب سیبا ۲۱۷۳۰۶۰۹۰۲۰۰۷ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خیابان دانشگاه ۱۸ متری آزادگان پشت بیمارستان امام خمینی
۰۴۵۳۳۲۳۰۰۸۳-۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.dres.ir/ardabil وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن