سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۰۸۱۲۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین بخشی از انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمان های جنگل آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکلا دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ـ ساری واقع در شهرستان میاندرود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت چک تضمین شده بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی ساری و یا واریز نقدی به حساب سپرده ۸۳۱۲۰ بانک تجارت شعبه بلوار خزر کد ۹۶۸۰ بنام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ساری کیلومتر ۹ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واحد کارپردازی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : ساری کیلومتر ۹ جاده دریا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واحد کارپردازی دانشگاه
۰۱۱۳۳۶۸۸۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن