مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه برق و تامین لوازم سازمان بهشت زهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۲۴-۲۳-۲۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۶۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری و بهره برداری شبکه برق و تامین لوازم با سپرده ۳۵۰ میلیون ریال --- نگهداری و بهره برداری شبکه آب شرب و خام و تصفیه خانه عروجیان و تامین لوازم با تضمین ۳۰۰ میلیون ریال --- نگهداری و بهره برداری تاسیسات ساختمان ها و تامین لوازم با تضمین ۳۵۰ میلیون ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ برق و تجهیزات و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری- حداقل رتبه ۵ آب از معاونت برنامه ریزی - حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا جاده قدیم تهران / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران قم ساختمان شماره یک سازمان اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن