مناقصه خرید 180 هزار عدد تراورس بتنی تیپ وسلو از ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شماره آگهی ۱۵-۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۲۰۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۸۰ هزار عدد تراورس بتنی تیپ وسلو از محل طرح راه آهن دو خطه میانه - تبریز و حمل تا کارگاه مونتاژ خط در ایستگاه میانه با برآورد ۱۷۸,۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱/۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران بزرگراه مدرس خیابان شهید وحید دستگردی خیابان فرید افشار شکرت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طبقه ۲
آدرس ارسال مدارک : تهران بزرگراه مدرس خیابان شهید وحید دستگردی خیابان فرید افشار شکرت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طبقه ۲
۰۴۱۹۶۶۶۹۱۴۴-۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - دو مرحله ای
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن