مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات مهندسی مرحله آب منطقه ای زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای زنجان

شماره آگهی ۱۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی و بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود به روش طرح و ساخت همراه با تامین مالی طرح به روش فاینانس داخلی شرکت
شرایط : حداقل پایه ۳ رشته آب و پایه یک رشته تخصصی سدسازی و پایه یک رشته تخصصی شبکه های آبیاری و زهکشی در گروه مهندسی با تصویر گواهی تشخیص صلاحیت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبای شماره ۲۱۷۵۲۰۲۵۰۳۰۰۷ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۳ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۳ روز پس از انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۲۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن