مناقصه ارزیابی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی راه آهن جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه آهن جنوب

شماره آگهی ۱/۴۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۵۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی خود از محل طرح های تملک دارائی های سرمایه ای: خرید ۴۰/۰۰۰ مترمکعب بالاست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ريال و غیرقابل استرداد به صورت واریزی به حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۴۰۰۴۰۰۵۷۴۷ به نام خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - م هجرت اداره کل راه آهن جنوب - واحد تدارکات و امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۳۳۲۲۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن