مناقصه اجرای محوطه و حصارکشی سایت سمنادشت شهرداری قائمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قائمشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۶۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای محوطه و حصارکشی سایت سمنادشت با برآورد ۱۷,۹۹۳,۳۷۵,۴۷۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۹۹.۶۶۸.۷۷۳ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری قائم شهر
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.ghaemshahr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن