مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور کلاله ـ مراوه تپه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان

شماره آگهی ۱۷/۹۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور کلاله ـ مراوه تپه ـ فاز انفایه ـ را در قالب قرارداد به شرکت های واجدالشرایط با برآورد ۴,۰۷۰,۲۷۸,۸۰۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره ۲۱۷۶۳۷۴۷۵۳۰۰۷ به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : گرگان ـ سایت اداری دیرخانه کمیسیون معاملات اداره منابع انسانی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن