مناقصه خرید 2400 متر کابل 20 کیلوولت کراس لینک مسی برق منطقه ای مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای مازندران

شماره آگهی ۲۶-۱-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۹۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۲۴۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت کراس لینک مسی با سطح مقطع ۳۰۰*۱ میلیمتر مربع با شیلد مسی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ الی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : ساری میدان امام خمینی دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن