مناقصه 102-95- واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب شهری استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۱۱۲۸
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۰۲-۹۵- واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب شهرهای تابعه استان (حوزه اداری - مالی) شامل حوزه خدمات مشترکین و درآمد شامل فعالیتهای پذیرش مشترک ، ارائه خدمات پس از فروش ، وصول مطالبات ، بازرسی ، اجرائیات ، تعویض کنتور ، کلیه امور زیر جموعه فعالیتهای مذکور به شرح احجام کاری مندرج در اسناد مناقصه حوزه مالی و پشتیابنی ، مهندسی و توسعه شامل ( امور اداری ، مالی ، مهندسی و توسعه امور عمرانی ، پشتیبانی ، تنظیف ، نامه رسانی ، تلفنخانه و کلیه فعالیتهای مرتبط با حوزه های کاری مذکور ، .. به شرح احجام کاری مندرج در اسناد مناقصه و فعالیتهای مرتبط با حوزه دفتر حفوقی و امور قراردادها با تضمین ۱.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۲-۹۵- واگذاری بخشی از احجام کاری ستاد و امور آب و فاضلاب شهرهای تابعه استان (حوزه بهره برداری شامل حفاری ، کمک ، لوله کشی ، لوله کشی و کلیه امور مربوط به شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب ، برقکاری ، تراشکاری ، الکترومکانیکال امور آزمایشگاهی در راستای بهره برداری شبانه روزی از تصفیه خانه ای آب و فاضلاب و سایر خدمات مرتبط در کلیه بخشهای بهره برداری شرکت
شرایط : تعیین صلاحیت شده از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با رعایت رشته و ظرفیت کاری --- رتبه پنجتاسیاست و تجیزات معاونت نظارت راهبردی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : بلوار شبلی پایین تر از میدان امام شافعی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۷۳۳۲۸۰۷۳۲ تلفن ۰۸۷۳۳۲۸۰۷۳۲ فکس
- ایمیل http://www.abfa-kurdistan.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن