مناقصه جهت نمونه برداری، آنالیز، نظارت بر تحویل کمی و مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۲۱۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه جهت نمونه برداری، آنالیز، نظارت بر تحویل کمی و کیفی و صدور گواهی های مورد نیاز جهت گندم آسیابانی و دوروم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۵۸۲۹۰۰۳۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه قلسطین شمالی به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۵۸۲۰۶۳۷۳۷۴۷ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ الی ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : تهران - م جهاد شماره ۱۲ - شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران - ط چهارم دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : تهران - م جهاد - شماره ۱۲ - شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران - ط همکف - دبیرخانه مرکزی
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.GTC-PORTAL.COM وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن