مناقصه ارزیابی کیفی : تکمیل مدرسه 15 کلاسه شهید مطهری نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی

شماره آگهی ۱۰۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۱۸۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : تکمیل مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مطهری - تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه اوتیسم - تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه وکیل آباد - احداث مدرسه ۳ کلا سه ماراکان - احداث مدرسه ۱ کلا سه دوله - احداث مدرسه ۱ کلاسه ملانه - احداث مدسه ۱ کلاسه شیوجو - احداث دسه ۱ کلاسه رشه مه - احداث درسه ۱ کلاسه فجر - تکمیل مدرسه ۱۵ کلاسه مسکن مهر خوی - تکمیل مدرسه ۱۵ کلاسه مسکن مهر میاندوآب - تکمیل درسه ۱۵ کلاسه روشنایی قلم - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه بندره - تکمیل سالن ورزشی ناحیه یک ارومیه - تکمیل سالن ورزشی ناحیه دو ارومیه - احداث درسه ۱۵ کلا سه مسکن مهر پیرانشهر - تکمل مدرسه ۶ کلاسه بنیاد برت پنچرلو ماکو - تکمیل مدسه ۱۵ کلاسه ۱۵ خرداد ارومیه - تکمیل سالن ورزشی تکاب - محوطه سازی فاز دوم اروگاه فرهنگی تکاب - تکمیل مدسه ۶ کلاسه قریشی پیرانشهر - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای شریف آباد تکاب - تکیمل مدسه ۲ کلاسه روستای گوله گله تکاب - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه چوب فروش - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه تکاور - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه قلی زاده - تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۲ کلاسه شهید صدوقی - تخریب و بازسازی مدرسه ۸ کلاسه فنی و حفه ای علاقه مندان - تخریب و بازسازی مدرسه ابتدایی ۱۸ کلاسه رشید زاده و راهنمایی شاهد - دیوار کشی و محوطه سازی مدرسه مرحمت آباد - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه شبانه روزی تکاب - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه فنی و حرفه ایب شاهیندژ - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه کشاورز - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه قره بلاغ - تکمیل مدرسه شبانه روزی بابا پیام - تکمیل سالن ورزشی میاندوآب - تکمیل استخر آموزشی میاندوآب - تکمیل مدسه ۶ کلاسه شیبلو - تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه سرچنار - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه اوچ تپه کرد - احداث مدرسه ۶ کلاسه دیزج دول ارومیه - تکمیل مدرسه شبانه روزی کنگر چین - تکمیل مدرسه ۸ کلاسه سرو - تکمیل مدرسه شبانه روزی قلنجی - تکمیل مدرسه ۱۵ کلاسه فجر ارومیه - احداث مدرسه ۲۱ کلاسه ارومیه - احداث مدرسه ۱۲ کلاسه شاهد ۲ ارومیه - تکمیل ۶ کلاسه مشارکتی قلم چی مرحمت آباد میادوآب - تکمل ۶ کلاسه مشارکتی قلم چی مرحمت آباد میاندوآب - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه هنرستان کشاورزی بوکان - تکمیل سالن ورزشی نقده - تکمیل سالن ورزشی مهاباد - تکمیل سالن ورزشی خوی - تکمیل استخر آموزشی ارومیه - تکمیل استخر آموزشی خوی - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه چوبفروش خوی - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه سیوان خوی - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خاکمردان خوی - اح۰داث مدرسه ۶ کلاسه پسک خوی - تکمیل مدرسه شبانه روزی ماکو - احداث مدرسه شبانه روزی شوط - تکمیل مدرسه شبانه روزی چایپاره - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس ناحیه ۱ ارومیه - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس ناحیه ۲ ارومیه - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس انزل - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس نازلو ارومیه - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس صومای ارومیه - اجرای تعمیرات و تاسیسات مدارس سیلوانا ارومیه - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس اشنویه - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس بوکان - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس پلدشت - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس پیرانشهر - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس تکاب - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس چالدران - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس چایپاره - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس خوی - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس خوی - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس سردشت - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس سلماس - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس شاهین دژ - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس شوط - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس کشاورز - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس ماکو - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس مرحمت آباد - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس مهاباد - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس میاند وآب - اجرای تعمیرات و تاسیاست مدارس نقده - مقاوم سازی مدارس ناحیه ۱ ارومیه - مقاوم سازی مدارس ناحیه ۲ ارومیه - مقاوم سازی مدارس منطقه صومای برادوست ارومیه - مقاوم سازی مدراس سیلوانا - مقاو سازی مدارس منقه انزل - مقاوم سازی مدارس نازلو - مقاوم سازی مدارس اشنویه - مقاوم سازی مدارس بوکان - مقاوم سازی مدارس پلدشت - مقاوم سازی مدارس پیرانشهر - مقاوم سازی مدارس تکاب - مقاوم سازی مدارس چالدران - مقاوم سازی مدارس چایپاره - مقاوم سازی مدارس خوی - مقاوم سازی مدارس سردشت - مقاوم سازی مدارس سلماس - مقاوم سازی مدارس شاهین دژ - مقاوم سازی مدارس شوط - مقاوم سازی مدارس کشاورز - مقاوم سازی مدارس ماکو - مقاوم سازی مدارس مرحمت آباد - مقاوم سازی مدارس مهاباد - مقاوم سازی مدارس میاندوآب - مقاوم سازی مدارس نقده
شرایط : گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی استانداری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ چاپ آگهی تا حداکثر ۱۴ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ چاپ آگهی تا حداکثر ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ارومیه خیابان دکتر بهشتی روبروی دانشگاه ارومیه
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۴۳۳۴۴۳۰۹۳-۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.dres.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا به عکس آگهی مراجعه نمائید
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن