سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه شناسایی سرمایه گذار به منظور اجرای پروژه افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرهای ملایر و کبودرآهنگ به روش بیع متقابل: افزاش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب از طریق ساخت مدول دوم و با ارتقاء مدول اول کبودرآهنگ با ظرفیت ۳۸۰۰ مترمکعب در شبانه روز --- افزایش تصفیه خانه فاضلاب از طریق ساخت مدول دوم و یا ارتقاء مدول اول با ظرفیت ۲۳۰۰ مترمکعب
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان همدان واقع در همدان - م بیمه - جنب سازمان ثبت احوال - ط اول
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان همدان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن