سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۲۴۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۵-T-۲۲۲- FIRE KIT --- ۹۵-T-۲۲۱ - POWER SUPPLY --- ۹۵-T-۲۲۳- VIBRATIONTRASDUCER --- ۹۵-T-۲۲۴- INSULATION FIRE BRICK --- ۹۵-T-۲۲۵- - شیرینگ استرچ --- ۹۵-T-۲۲۶- - AMINES (BFW AND CONDENSA TENEUTRALIZER --- ۹۵-T-۲۲۷- ACTVATED CARBON (NORITR --- ۹۵-T-۲۲۸- DIMETHYLDSULFID (DMS)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی به ارزش ۲% مبلغ پیشنهادی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.MPC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن