مناقصه خدمات تولید 5 قلم قطعات مختلف : YH-042- صنایع جنگ افزارسازی شهید حسین همدانی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع جنگ افزارسازی شهید حسین همدانی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات تولید ۵ قلم قطعات مختلف : YH-۰۴۲- YH-۲۸۰ - YH-۰۶۲- YH-۰۵۹- YH-۰۰۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% مبلغ پیشنهادی ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
آدرس خرید اسناد : میدان پارچین بلوار شهدای پارچین خیابان جنگلی
آدرس ارسال مدارک : میدان پارچین بلوار شهدای پارچین خیابان جنگلی
۰۲۱۳۵۰۹۸۱۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن