مناقصه ارزیابی کیفی p/f:press relife valve2 شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۰۱-۲۲-۹۵۴۵۳۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی p/f:press relife valve۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و ۷.۳۱۰ یورو بصورت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم الی ۷ روز بعد
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - فلکه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان تدارکات کالا (سوله تدارکات کالای پروژه ها) - ط اول - اداره تدارکات کالای خدمات ویژه حفاری
آدرس ارسال مدارک : اهواز - فلکه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان عملیاتی - دبیرخانه کمیسیون مناقصات - ط اول - اتاق ۲۳۴
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن