مناقصه خرید کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۱۶۲۸۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : کردستان شهرستان سنندج بلوار گریاشان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی توحید امور اداری
آدرس ارسال مدارک : کردستان سنندج بولار گریاشان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن