سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۲۲۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۲۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب ۱/۳۴۵ جنوب مارون پسماند : انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، تسطیح و شیب بندی ، شن ریزی رودخانه ای و تثبیت با آهک و شن ریزی شکسته رودخانه ای ، انجام عملیات پی کنی و ساختمان پی دستگاه حفاری ، لوله کشی آب و گاز ، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت، احداث جوی خاکی و آبرو بتن مسلح، احداث دیوار بلوکی، احداث حوضچه فاضلاب و اندود سیمانی با برآورد ۱۲,۶۹۶,۹۵۴,۰۵۳
شرایط : پایه ۵ گرایش راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ / سپرده شركت در مناقصه ۶۳۴.۸۴۷.۷۰۳ ریال به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبا بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ الی ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز ـ کوی فدایان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ امور حقوقی و قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : اهواز کوی فداییان اسلام خ نفت ساختمان پنج طبقه بلوک ۱ ط دوم اتاق ج ۲۵۱
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن