سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه کابل کشی و ساماندهی سیستم برق بیمارستان گلستان سال ۹۵ با برآورد ۴,۷۱۰,۲۰۰,۶۲۵
شرایط : حداقل رتبه ۴ و ۵ تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۵.۵۱۰.۰۳۱ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تا ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۶۰۹۵۰-۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nt.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن