مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه کلان ظهور دلگان بابرآورد: 4.696.262.873 نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۶۵۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل مدرسه ۶ کلاسه کلان ظهور دلگان بابرآورد: ۴.۶۹۶.۲۶۲.۸۷۳ ریال و تضمین: ۲۳۴.۸۲۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه ۳ کلاسه دشت آبخوان خاش بابرآورد: ۲.۴۶۶.۹۸۹.۳۳۱ ریال و تضمین: ۱۲۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه ۳ کلاسه ریکپوت بمپور ایرانشهر بابرآورد: ۲.۳۸۸.۳۳۳.۷۷۷ ریال و تضمین: ۱۱۹.۴۲۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه ۴ کلاسه عربزهی پلان دشتیاری بابرآورد: ۲.۲۷۴.۷۸۰.۹۵۳ ریال با تضمین: ۱۱۳.۷۴۰.۰۰۰ ریال ---تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه بتنی هدف زابل بابرآورد: ۱۴.۷۹۹.۸۸۴.۶۵۴ ریال و تضمین: ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه ۳ کلاسه دادکان ایرندگان خاش بابرآورد: ۲.۶۳۸.۵۲۹.۳۵۹ ریال و تضمین: ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب ۲۱۷۰۰۹۲۶۹۱۰۰۱ بانک ملی شعبه خزانه / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به حساب شماره سیبا ۲۱۷۳۰۶۲۶۱۱۰۰۳ بانک ملی زاهدان و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
آدرس خرید اسناد : زاهدان - کوی قدس - خیابان شهید چمران اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nosazimadres.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن