سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۶۸/L/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۱۷۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۴۳-۹۰-۹۵۴۳۰۰۰۶۳۸/g۱۸ : ملزومات اداری با تضمین ۲۰۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال ----۳۸-۹۰-۹۴۳۲۳۰۰۰۲۶/g۱۴ : sand for filtration system با تضمین ۱۵۰.۷۵۰.۰۰۰ ریال ---- ۴۰-۹۰-۹۳۴۳۴۰۰۳۶۳/g۱۸ :کمد محافظ ابزار و قطعات با تمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۴۰-۹۰-۹۱۴۳۴۰۰۳۰۴/g۱۴ : دستگاه پرس با تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۴۰-۹۰-۹۴۴۲۴۰۰۷۳۰/g۱۵ : باتری شارژر با تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۴۰-۹۰-۹۱۴۳۴۰۰۲۹۷/g۱۴ : دستگاه بورینگ ماشین عمودی با تضمین ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۴۸-۹۰-۹۵۱۲۲۰۵/g۱۸ : ملزومات اداری با تضمین ۱۲۲.۶۹۷.۵۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن