سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهشهر

شماره آگهی ۳۵۶۵۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۷۰۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری جهت رفت و روب و جمع آوری زباله خدمات شهری
شرایط : گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۶۷ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ شهرداری بهشهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ الی ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : بهشهر پارک ملت شهرداری بهشهر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- تجدید
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن