سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۹۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۷۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه امور حراست شامل تامین نیروی حراست جهت ساختمان های اداری و تاسیسات
شرایط : ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا وایز و جه نقد به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت یا سایز ضانت نامه های موضوع
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست شرکت
- تلفن ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن