سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۹۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۳۷۲۴
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه گازرسانی شامل اجرای ۱۳۵۳۱۷متر شبکه فلزی و پلی اتیلن تا قطر ۸ و ۲۰۰ میلیمتر با فشار ۶۰ و ۲۵۰ psi همراه با خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو واحد ایستگاه تقلیل فشار TBS با ظرفیت ۵۰۰۰ H/M ۳ خرید /ف ساخت ، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه CGS با ظرفیت ۱۰۰۰۰ HR/M۳ همراه با عملیات ساختمانی مربوطه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.S نصب و راه اندازی دو دستگاه صاععه گیر به صورت توام PC در روستاهای دادین ، سه تلان ، شاه منظر ، علی آباد موصلی ، برج ، اولاچلگو ، چمن بهرامی ، نوروز آباد ، غیب آباد ، عرب ، قربان آباد ، کنار کتب ، علی آباد ، حسین آباد خانقلی ، یوسف اباد ، یاندارلو ، جواد آباد ، رضا آباد ف خان جان آبا ، سرمشهد ، تل سامان ، بیدزرد ، رباطک و ولی آباد از توابع کازرون با برآورد ۹۷,۰۷۷,۲۲۵,۵۲۱
شرایط : ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی --- دارا بودن رتبه تاسیاست و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۰۰۹۰۰۳ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی یا به حساب شماره ۷۸۴۶۳۳۰۰۵۸ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واحد حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن