مناقصه جذب سرمایه گذار جهت استخر سرپوشیده نکا بابرآورد: 6370 ورزش و جوانان استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ورزش و جوانان استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۶۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه جذب سرمایه گذار جهت استخر سرپوشیده نکا بابرآورد: ۶۳۷۰ میلیون ریال با تضمین: ۳۱۹ میلیون ریال --- استخر سرپوشیده بهشهر بابرآورد: ۷۹۰۹ میلیون ریال و تضمین: ۴۰۰ میلیون ریال --- سالن ورزشی چند منظوره بابرآورد: ۴۴۱۳ میلیون ریال و تضمین: ۲۳۰ میلیون ریال
شرایط : دارای صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۰۵۵۵۰۰۵۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
آدرس خرید اسناد : ساری - اداره کل ورزش و جوانان - دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن