سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۵۷۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات بخشی از شبکه فاضلاب شهر مهدیشهر با برآورد ۱۱,۴۲۶,۲۹۹,۵۴۲
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۱۶۲۹۲۶۰۰۱ بانک ملی ایران سیبا شعبه مرکزی سمنان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سمنان بلوار بسیج روبروی استانداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن