سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۷۸/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۶۹۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان های و میادین نواحی سه گانه منطقه سه شهرداری زنجان شامل : واگذاری ناحیه یک منطقه سه شهرداری زنجان با تضمین ۳۲۶.۰۵۹.۵۹۶ ریال ----- واگذاری ناحیه دو منطقه سه شهرداری زنجان با تضمین ۲۴۹.۸۲۷.۳۴۶ ریال ---- واگذاری ناحیه سه منطقه سه شهرداری زنجان با تضمین ۴۱۹.۱۳۷.۰۵۶ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ نزدبانک ملی / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۲-۲۲۱۰ نزدبانک انصار و یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت ویا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی اداره حوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی شهرداری مرکز دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۰۴۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن