سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

شماره آگهی ۱۰۱/۳۵۵۱۳۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۵۰۰
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل مصالح زیرسازی مناطق چهارگانه شامل خرید و حمل مصالح زیرسازی حوزه شهرداری منطقه یک با نوع مصالح ساب بیس رودانه ای با مبلغ مناقصه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سنگ لاشه ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل مصالح زیرسازی حوزه شهرداری منطقه دو با نوع مصالح بیس کوهی با مبلغ مناقصه ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ساب بیس رودخانه ای با مبلغ مناقصه ۱.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل مصالح زیرسازی حوزه شهرداری منطقه سه با نوع مصالح بیس کوهی با مبلغ مناقصه ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ساب بیس رودخانه ای با مبلغ مناقصه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سنگ لاشه با مبلغ مناقصه ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - تونان (مخلوط) با منبلغ مناقصه ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و حمل مصالح زیرسازی حوزه شهرداری منطقه چهار با نوع مصالح بیس کوهی با مبلغ مناقصه ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ساب بیس رودخانه ای با مبلغ مناقصه ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دارای رتبه راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۴۹۰۰۲ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بانک صادرات یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : میدان ورزش شهرداری مرکز دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اردبیل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن