سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

شماره آگهی ۱۰۱/۳۵۵۱۳۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۵۰۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای جدولگذاری معابر مناطق چهارگانه شامل : منطقه یک : ناحیه یک با برآورد ۱.۰۸۰.۰۹۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ناحیه دو با برآورد ۱.۸۲۵.۱۸۸.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ناحیه سه با برآورد ۱.۰۹۴.۶۹۹.۶۰۰ ریال و تضمین ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- منطقه دو نواحی منطقه دو با برآورد ۲.۶۰۵.۱۸۴.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- منطقه سه : ناحیه یک با برآورد ۱.۳۴۸.۸۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ناحیه دو با برآورد ۱.۳۴۸.۸۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----ناحیه سه با برآورد ۱.۳۴۸.۸۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- منطقه چهار : ناحیه یک با برآورد ۱.۳۳۱.۴۷۳.۴۰۰ ریال و تضمین ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---ناحیه دو با برآورد ۱.۳۳۱.۴۷۳.۴۰۰ ریال و تضمین ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----ناحیه سه با برآورد ۱.۳۳۱.۴۷۳.۴۰۰ ریال و تضمین ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از آخرین تاریخ فروش اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اردبیل میدان ورزش شهرداری مرکز دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان اردبیل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن