سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

شماره آگهی ۸/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۶۷۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی تخت بابرآورد: ۱۳.۹۹۵.۷۵۹.۶۰۵ ریال و تضمین: ۶۹۹.۷۸۷.۹۸۰ ریال --- تخریب و بازسازی دبستان ۶ کلاسه میرزای شیرازی زهوکی بابرآورد: ۹.۳۹۳.۶۴۱.۱۱۹ ریال و تضمین: ۴۶۹.۶۸۲.۰۵۶ ریال --- احداث دبستان ۶ کلاسه برکت حاجی پناه حاجی خادمی بابرآورد: ۹.۳۵۷.۰۳۰.۴۳۶ ریال و تضمین :۴۶۷.۸۵۱.۵۲۲ ریال --- احداث دبستان ۶ کلاسه برکت بندر پل بابرآورد: ۹.۴۵۵.۲۴۸.۰۳۱ ریال و تضمین: ۴۷۲.۷۶۲.۴۰۲ ریال --- مقاوم سازی دبیرستان عفاف شهوار بابرآورد: ۳.۹۰۸.۱۳۳.۸۱۵ ریال و تضمین: ۱۹۵.۴۰۶.۶۹۱ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۵۴۱۷۰۰۶ بانک ملی صاحب حساب خزانه و ۱۵۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۵۴۱۲۰۰۳ بانک ملی صاحب حساب کارپردازی نوسازی مدارس / سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی به تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها و یا واریز نقدی به شماره حساب تمرکز وجوه سپرده ۲۱۷۳۰۶۵۴۱۰۰۰۷ بانک ملی شعبه دارایی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان -بندرعباس - کوی فرهنگیان - بلوار شهید ناصر - اداره کل نوسازی - توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به آدرس بندرعباس - کوی فرهنگیان - بلوار شهید ناصر - اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان
۰۷۶۳۳۳۵۰۰۹۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nosazimadares.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن