سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۱۵۱۰|۲۵۱
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات طرح هادی روستاهای : اسکندان با برآورد ۱.۶۳۶.۹۲۳.۳۴۶ ریال و تضمین ۸۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال -- بیگلو با برآورد ۸۰۹.۲۴۹.۶۲۸ ریال و تضمین ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- سرای ده با برآورد ۶۵۶.۷۵۲.۹۴۸ ریال و تضمین ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- اورنگ با برآورد ۹۵۶.۶۲۸.۸۰۶ ریال و تضمین ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- چل قشلاقی با برآورد ۱.۹۶۴.۰۵۱.۶۷۰ ریال و تضمین ۹۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- سراچه لو و لغلان با برآورد ۵۳۱.۲۸۵.۷۸۶ ریال و تضمین ۲۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- دوش با برآورد ۴۹۳.۶۸۰.۶۳۰ ریال و تضمین ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- سلطان آباد صولتی با برآورد ۳۵۴.۸۱۷.۸۰۰ ریال و تضمین ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- سوغانچی کوه با برآورد ۳۰۶.۶۷۲.۴۷۷ ریال و تضمین ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- قوشچی و تازه کند با برآورد ۸۰۱.۰۳۴.۱۲۰ ریال و تضمین ۴۰۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال --- شیخ ولی با برآورد ۲۸۷۹۹۵.۶۸۲ ریال و تضمین ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- چویانکره با برآورد ۱.۱۱۲.۹۲۲.۶۴۰ ریال و تضمین ۵۵.۷۰۰.۰۰۰ -- شیراز با برآورد ۲.۶۹۴.۹۷۱.۱۱۶ ریال و تضمین ۱۳۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- نانسا با برآورد ۴۶۶.۶۳۵.۸۴۱ ریال و تضمین ۲۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- اتی کندی با برآورد ۷۳۶.۴۱۶.۱۴۱ ریال و تضمین ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- اغویه با برآورد ۱.۴۶۲.۶۳۶.۸۷۰ ریال و تضمین ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- هجران دوستبا برآورد ۱.۴۶۲.۶۳۶.۸۷۰ ریال و تضمین ۷۳.۲۰۰.۰۰۰ ریال --- آغبلاغ فتوحی، چلان علیا ، بیانلوجه با برآورد ۱.۰۷۸.۰۱۳.۷۳۷ ریال و تضمین ۵۴ میلیون ریال --- سعید آباد با برآورد ۱.۰۳۳.۵۶۴.۴۰۲ ریال و تضمین ۵۱.۷۰.۰۰۰ ریال --- قراتلو با برآورد ۶۵۶.۵۵۳.۷۱۵ ریال و تضمین ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال --- مرکید با برآورد ۱.۱۱۴.۸۷۹.۸۷۱ ریال و تضمین ۵۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- تازه قلعه با برآورد ۴۲۶.۴۱۲.۸۷۴ ریال و تضمین ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- حسین آباد با برآورد ۴۶۸.۴۴۵.۷۷۹ ریال و تضمین ۲۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- شیرین کند با برآورد ۱.۴۸۷.۳۷۸.۶۸۱ ریال و تضمین ۷۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- قره خضر با برآورد ۱.۰۷۴.۱۶۳.۲۸۸ ریال و تضمین ۵۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- قره خضر با برآورد ۱.۰۷۴.۱۶۳.۲۸۸ ریال و تضمین ۵۳.۸۰.۰۰۰ ریال --- قره گل با برآورد ۱.۶۶۴.۷۶۴.۴۴۱ ریال و تضمین ۸۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- قوریجان با برآورد ۲۸۵.۹۲۷.۱۶۷ ریال و تضمین ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- قوش قیه با برآورد ۱.۵۹۸.۷۸۱.۶۳۷ ریال و تضمین ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ ریال ---- اکرم آباد با برآورد ۲.۴۴۷.۵۸۵.۷۲۳ ریال و تضمین ۱۲۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال --- برانقار با برآورد ۱.۲۱۳.۲۹۲.۸۰۲ ریال و تضمین ۶۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- فندقلو با برآورد ۲.۴۷۵.۷۲۳.۳۶۱ ریال و تضمین ۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰ --- قریب دوست با برآورد ۱.۸۸۹.۳۰۲.۵۸۴ ریال و تضمین ۹۵ میلیون ریال --- کرویق با برآورد ۶۶۹.۹۵۸.۸۶۹ ریال و تضمین ۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- گل آخور با برآورد ۲.۰۶۸.۷۲۵.۱۹۳ ریال و تضمین ۱۰۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ملک قضات با برآورد ۹۶۵.۴۱۹.۲۵۶ ریال و تضمین ۴۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- وردین با برآورد ۹۱۴.۴۷۰.۳۴۹ ریال و تضمین ۴۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- داشبلاغ ، ساروقیه و عمودیزج با برآورد ۱.۲۱۸.۳۳۳.۸۱۵ ریال و تضمین ۶۱ میلیون ریال
شرایط : ساختمان و ابنیه ـ راه و ترابری ـ رتبه در رشته مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : چای کنار شمالی خیابان فارابی ما بین زیر گذر آبرسان و پارک شمس تبریزی
آدرس ارسال مدارک : چای کنار شمالی خیابان فارابی ما بین زیر گذر آبرسان و پارک شمس تبریزی دبیرخانه بنیاد مسکن استان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات طرح هادی روستاهای : اسکندان با برآورد 1.636.923.346 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقیمناقصه عملیات طرح هادی روستاهای : اسکندان با برآورد 1.636.923.346 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن