سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

شماره آگهی ۱۱۷۱۱۸/۱۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۱۷۱۷
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان میاندوآب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه حراست سازمان در بلوار رسالت کوی اورژانس دانشگاهعلوم پزشکی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست سازمان در بلوار رسالت کوی اورژانس دانشگاهعلوم پزشکی
۰۴۴۳۱۹۳۷۳۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن