مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید 5500 سری آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۷۷۲
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید ۵۵۰۰ سری کیت انشعاب آب در اقطار ۱/۲ و ۳/۴ و یک اینچ
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خ دولت دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : ورامین مجتمع ادارات خ دولت دبیرخانه سازمان
۰۲۱۳۶۲۷۰۰۲۱-۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن