استعلام server cisco - ussc-c220-m3s ucs c220c ssf,hdd,pcle.psu RAM 16 زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۱۲۲۵۷۸۹
انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : استعلام server cisco - ussc-c۲۲۰-m۳s ucs c۲۲۰c ssf,hdd,pcle.psu RAM ۱۶ GIG HDD ۱.۲ TB*۲ CPU ۲.۴۰-GHz ۲۶۲۰*۲ Fibre chanels HBA Power ۶۵۰ w*۲
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سمنان - م سعدی ابتدای بلوار قدس - اداره کل زندانهای استان سمنان
آدرس ارسال مدارک : سمنان - م سعدی ابتدای بلوار قدس - اداره کل زندانهای استان سمنان
۰۲۳۳۳۳۳۴۰۲۲ تلفن ۰۲۳۳۳۳۲۶۹۶۸ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن