مناقصه حفاری و مشخص نمودن و آماده سازی نقاط خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۴۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه حفاری و مشخص نمودن و آماده سازی نقاط خوردگی برای انجام تعمیرات با استفاده از پوشش کامپوزیت و سپس پوشش و خاکریزی مجدد نقاط تعمیر شده بر روی خطوط لوله ۲۶ اینچ فرآورده آسار/پل بابا حسین با برآورد ۳,۶۸۴,۶۳۴,۶۲۶
شرایط : ارائه حداقل رتبه ۵ تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه معتبر برای سال جاری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۸۹۰۰۱۰۰۰ تمرکز وجوه درآمد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران نزد بانکل ملی ایران، شعبه سپند کد ۶۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۴.۲۵۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۷۳۳۰۲۰۷۰۱ بانک تجارت شعبه نفت چنار با کد ۲۷۳۳۰ به نام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۵ روز پس از چاپ آگهی ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : لرستان خرم آباد - کیلومتر ۲۶ جاده پلدختر - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستان - امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک : لرستان خرم آباد - کیلومتر ۲۶ جاده پلدختر - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه لرستان - امور حقوقی و پیمانها
۰۶۶۳۳۴۰۴۱۴۵-۳۳۳۰۵۰۲۲ داخلی ۹۵۰۴۸ تلفن - فکس
- ایمیل HTTP://WWW.SHANA.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن