مناقصه ارزیابی کیفی : 80/95 : نیرورسانی توسعه و بازسازی توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۲۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی : ۸۰/۹۵ : نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه های استانی روستایی مدیریت برق عسلویه با تضمین ۵۷۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۸۱/۹۵ : نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح، نصب و برکناری تاسیسات پروژه های استانی روستای مدیریت برق عسلویه با تضمین ۵۲۰.۱۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ نزد بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۲۷۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن