مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۴۰/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۳۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید قطعات یدکی شیرهای کنترلی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۹۵.۸۱۵.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ پاکات الف و ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن