مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی اترک با برآورد 10.409.848.725 شهرکهای صنعتی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان گلستان

شماره آگهی ۱۰۲/۳۱۵۴/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی اترک با برآورد ۱۰.۴۰۹.۸۴۸.۷۲۵ ریال و تضمین ۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بیس و آسفالت شهرک صنعتی آق قلا با برآورد۳.۷۳۶.۴۸۶.۲۵۹ ریال و تضمین ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بیس و آسفالت شهرک صنعتی کردکوی با برآورد ۲.۷۵۸.۳۶۹.۴۴۱ ریال و تضمین ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- بیس و آسفالت شهرک صنعتی ترکمن با برآورد ۲.۲۱۵.۵۲۹.۵۷۹ ریال و تضمین ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ یال --- بیس و آسفالت شهرک صنعتی رامیان با برآورد ۲.۱۳۴.۵۰۱.۸۳۹ ریال و تضمین ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته راه و باند پایه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت فیش واریز نقدی به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۶۷۴۷۵۲۰۰۸ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : خیابان ولیعصر عدالت ۱۲ پلاک ۱۳ واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.giec.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : صاحب قلم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن