مناقصه 9553/64 : احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل با تضمین 1.200.000.000 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۳۷
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۵۵۳/۶۴ : احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل با تضمین ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶۴/۹۵۵۵ : احداث پایگاه بهداشت شماره ۲۹ شهرستان اردبیل با تضمین ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۶۴/۹۵۵۶: احداث پانسیون مرکز هیر با تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۶۴/۹۵۵۷ : احداث پانسیون زیوه (گرمی) با تضین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶۴/۹۵۵۸ : احداث مرکز بهداشتی و درمانی رحیم طیار (شهرستان اردبیل) با تضمین ۳۲۰ میلیون ریال --- ۶۴/۹۵۵۹ : احداث پایگاه بهداشتی و درمانی میر اشرف (شهرستان اردبیل) با تضمین ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶۴/۹۵۶۰ : احداث پایگاه بهداشتی و درمانی کارشناسان (شهرستان اردبیل) با تضمین ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : ابنیه ۴ تاسیسات ۵ ـ ابنیه ۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۸۵۸۰۸۰۳۰۰۰ بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان دانشگاه جنب شهرک دادگستری
۰۴۵۳۳۵۲۲۱۹۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://poshtbani.ac.ir/fa/vc-postibani وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن