مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده سدهای شمیل و نیان شامل آب منطقه ای هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده سدهای شمیل و نیان شامل تکمیل سیستم اندازه گیری زه آب پایین دست سدهای و احداث بتنی راههای دسترسی به سدها، خرید تجهیزات ماشین آلات و ادوات فنی با برآورد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵ میلیون ریال واریز به حساب شماره سیبا ۲۱۷۵۰۸۵۴۰۵۰۰۳ بانک ملی شعبه بندرعباس به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : بندرعباس بلوار امام خمینی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۷۶۳۳۳۳۵۴۱۱-۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن