مناقصه تامین اقلام مورد نیاز خود شامل: Brazed aluminum plate-fin پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۳۹/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۱۴۱۳۵
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه تامین اقلام مورد نیاز خود شامل: Brazed aluminum plate-fin heat exchanger e=۳۱۳۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ پاکات مالی ج ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : ایلام بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن