مناقصه واگذاری : امور خدمات و تنظیفات بیمارستان گلستان با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۱۵۸۳
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری : امور خدمات و تنظیفات بیمارستان گلستان با تضمین: ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان گلستان باتضمین: ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- امور ایاب و ذهاب پرسنل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز باتضمین: ۲۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب ۱۳۳۵۰۴۰۸۹۷۴ با شناسه ۲۰۰۰۰۸۰۱۱۸۲ نزد بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ الی ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ از ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : اهواز ساختمان مرکزی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک : مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹-۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tender.ajums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن