مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی، توزیع نیروی برق استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان فارس

شماره آگهی ۶-۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۱۷۱۱
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق بخش های مرکزی، قطرویه، مشکان ، آباده، قطب و پشتکوه مدیریت برق شهرستان نی ریز
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شمراه ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۴۱۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی چک بانکی و یا چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : شیراز ـ خ معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اداره دبیرخانه
۰۷۱۳۲۳۱۹۳۷۴-۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.farsedc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن