سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۶۰۱۲۹۱۴
انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه های عمرانی : ۹۵/۱۴: احداث ۲۳۲۹متر شبکه فشار متوسط با سیم آلومینیوم روپوشدار و نصب ۱۳ دستگاه و تقویت ۵ دستگاه ترانس و احداث ۲۲۶۰ شبکه فشار زمینی و احداث ۶۷۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی جهت تامین برق تعاونی مسکن های جدید واقع در گلستان شهر بابرآورد: ۱۳.۱۳۵.۱۹۳.۴۶۳ ریال و تضمین: ۶۵۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۵/۱۵: احداث ۵۸۱ متر شبکه فشار متوسط هوایی و نصب ۳ دستگاه ترانس ۱۰۰ کیلوولت آمپر و تابلوی فشار ضعیف ۲۵۰ آمپری و نصب ۴ دستگاه ترانس ۱۶۰ کیلوولت آمپر و تابلوی ۴۰۰ آمپری و احداث ۱۹۵۸ متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار و ۳۲۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی شهرستان شیروان با برآورد: ۵.۲۱۴.۱۳۵.۸۹۸ ریال و تضمین: ۲۶۰.۷۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۵/۱۶: نصب یک دستگاه ترانس ۵۰ کیلوولت آمپر و احداث ۷۵۷۶ متر شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار جهت تامین روشنایی معابر مسکن مهر واقع در گلستان شهر بجنورد بابرآورد: ۴.۵۶۵.۹۴۲.۳۲۰ ریال و تضمین: ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۵/۱۷: احداث ۱۴۸۲ متر شبکه فشار متوسط دو مداره با سیم آلومینیوم روپوشدار و احداث ۲۸۰ متر شبکه فشار متوسط زمینی از پست بدرانلو جهت تامین برق مسکن گلستان شهر و تعدیل بار فیدر نجم (فیدر کیان و مسکن) بابرآورد: ۳.۸۸۸.۱۱۷.۵۰۶ ریال و تضمین: ۱۹۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۵/۱۸: احداث ۴۸۳ متر شبکه فشار متوسط هوایی و نصب ۵ دستگاه ترانس ۱۰۰ کیلوولت آمپر و تابلوی فشار ضعیف ۲۵۰ آمپری جهت تامین برق مجتمع های مسکن مهر شهرستان جاجرم بابرآورد: ۳.۴۶۹.۷۳۲.۷۱۸ ریال و تضمین: ۱۷۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۵/۱۹: احداث ۲۰۷۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی دومداره با سیم روپوشدار جهت اجرای خروجی های جدید پست فوق توزیع زیارت در حاشیه محور شیروان- بجنورد با هدف تامین برق مطمئن و پایدار مسکن مهر شهرستان شیروان با برآورد: ۲.۲۵۳.۷۲۷.۵۱۸ ریال و تضمین: ۱۱۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دارای حداقل رتبه ۵ در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به ازاء هر مناقصه به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۰۶۱۲۰۰۰۹ به نام تمرکز سایر درآمدهای شرکت / سپرده شركت در مناقصه به صورت وجه نقد، واریز به حساب سیبا (بانک ملی) شماره ۲۱۷۵۰۹۱۸۰۴۰۰۳ به نام بانک دریافت وجوه سپرده این شرکت و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴ و ۱۴:۱۵ و ۱۴:۳۰ و ۱۴:۴۵ و ۱۵ و ۱۵:۱۵
آدرس خرید اسناد : بجنورد - خ طالقانی غربی - شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی - امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن